Fugletitting på Landeskogen

KjottmeisFugleforeningen i Setesdal feirer i år sitt 25 års jubileum.
13. mai hadde foreningen en sammenkomst på Landeskogen.
I løpet av kort tid kunne følgende fugler observeres:
gulspurv, kjøttmeis, trepiplerke, låvesvale, ringdue, tårnseiler, linerle, måltrost, taksvale, kanadagås, gråtrost, svarthvit fluesnapper, måltrost, grønnfink, skjære, stær, hagesanger, bokfink, løvsanger, grønnsisik og svarttrost.

 

Fugleforeningen i Setesdal vil i samarbeid med Landeskogen Peace Center utarbeide en liten brosjyre over fugler som finnes på Landeskogen. Det skal også lages en CD med fuglelyder, slik at interesserte kan lære seg å kjenne igjen de ulike fuglene. I forbindelse med 25 års jubileet ønsker foreningen å sette opp en utstilling på Landeskogen.
Nye medlemmer er hjertelig velkommen sier Viggo Åsheim og Lars Breistøl.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits