Velkommen til Landeskogens blogg!

Landeskogenblogg er for alle som vil følge med i arbeidet med Landeskogen Peace Center. Det skal arbeides i sommer med å stoppe forfall og tilrettelegge stedet til et Peace Center.

Aktive Fredsreiser har opprettet et ideelt selskap som har fått navnet Landeskogen Peace Center. 5. juli ble bygningen offisielt overrakt fra Bygland kommune til Landeskogen Peace Center v/daglig leder Helga Arntzen. I sommer vil det være full aktivitet med å stoppe forfallet på bygningene og tilrettelegge for et fredssenter.

Landeskogen ligger i naturskjønne omgivelser i Byglandsfjord. Selve hovedbygningen er på 5000m2, og er en praktbygning med lang historie. Målet er å opprette et møte- og konferansesenter for miljø, utvikling og fredsspørsmål. Man håper også at fredssenteret vil bli et samlingssted for europeisk ungdom, blant annet gjennom årlige sommerleirer.

I det store hovedhuset er planen å opprette fredsutstillinger hvor fredsorganisasjoner fra hele verden kan profilere sitt fredsarbeid. I forbindelse med disse utstillingene vil det bli utformet undervisningsopplegg for skoleklasser.

Den offisielle overrekkelsen fra Bygland kommune til Aktive Fredsreiser v/ daglig leder Helga Arntzen skjer mandag 05. juli kl 08:00. 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits